Skip to content
Home » Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wie zijn we

Onze website is te vinden op: https://yourfrenchconnection.nl.

Contactgegevens:
Your French Connection | Industrieweg 9 2254AE Voorschoten
bonjour@yourfrenchconnection.nl
Telefoonnummer: 06-25443003
Contactpersoon: Marie Legendre
KvK: 87465124

Wij realiseren ons dat privacy heel belangrijk is en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via de bovenstaande gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contact formulier van onze website:

  • Je naam en voornaam
  • Je email adres

De door jou hierboven genoemde opgegeven informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste email aanvraag ontvangen. Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het correct afhandelen van jouw aanvraag via email of het contact formulier op de website.

Alleen in het geval er sprake is van een overeenkomst waarbij jij gebruik maakt van onze diensten, dan vragen wij -en verwerken wij de data- waarin eveneens jouw:

  • Adresgegevens (voor vermelding op de factuur en/of locatie adres van onze diensten)
  • Telefoonnummer (om je tijdig te kunnen bellen bij wijzigingen of vragen)
  • Bankrekeningnummer (om jou correct te kunnen factureren)
Hoe lang bewaren wij onze data

Wij bewaren onze data 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eis van de Belastingdienst.

Keuzes voor opname van jou persoonsgegevens

Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan ons doorgeven waarna wij de door jou opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.

Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Welke cookies gebruiken wij op onze website, en waarom?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.

Wij gebruiken alleen technische ofwel functionele cookies. Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies gebruiken wij om:
  • te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website.
  • de website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Social media cookies

Wij hebben geen buttons op onze website dat eenvoudig maken om onze social media pagina’s te bezoeken en/of promoten op jouw eigen sociale netwerken. Mocht het het geval zijn in de toekomst, worden cookies hiervoor geplaatst door deze netwerken zelf. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze (marketing)activiteiten. In dit geval sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als wij. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met (free-lance) medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van ons.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van ons bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen.